marine observatory catalan sea
  DADES DE LA BOIA METEO-OCEANOGRÀFICA ACTUALITZATS CADA HORA twitter oocs facebook oocs
 
Coordenades / Coordinates: 41° 39' 46'' N; 02° 54' 29'' E
Localitats properes / Nearby cities: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar
Distància de la costa /Offshore distance: 2.7 milles / miles
home buoy data 24 h dades historiques fisheye data on android devices buoy location

 

Atenció: Aquest servei s'ha suspès per pèrdua de la boia oceanogràfica. La pàgina web està sent redissenyat.

Attention: Service suspended due to the loss of the oceanographic buoy. The website is being redesigned.

 

ÙLTIMES DADES / LATEST DATA
• Latitud • Longitud  
• Any • Mes  
• Dia • Hora  
 
TEMPS METEOROLÒGIC / METEOROLOGICAL WEATHER /+2m
• Temperatura aire (°C) • Direcció origen vent (°)  
• Pressió atmosfèrica (hPa) • Humitat relativa (%)  
• Velocitat vent (kt, nusos) • Radiació visible (µE/m2/s)  
         
TEMPS MARÍ / MARINE WEATHER
  -1m -25m -50m  
• Temperatura aigua (°C)  
• Salinitat  
• Velocitat corrent (kt, nusos)  
• Direcció destí corrent (°)  
• Clorofil.la (µg/l)    
• Turbidesa (FTU)    
• Oxigen dissolt (ml/l)    
• Radiació visible (µE/m2/s)      
         
Informació Técnica / Technical Info
• Voltatge bateria (volts) • Temperatura datalogger (°C)  
 
Nota: Dades no depurats - Data not post-processed // N = Dada fora de rang o temporalment no disponible - Data out of range or temporarily unavailable
    buoy location station OOCS  Estació OOCS a Google  
Copyright CEAB - CSIC 2015
Comments to Webmaster