OAMMS

CEAB

BOIA METEO - OCEANOGRÀFICA / METEO - OCEANOGRAPHIC BUOY

Dades de les últimes 24h / Data from the last 24h

CSIC
    Boia fondejada a 2.7 milles de la costa entre / Buoy moored 2.7 miles offshore between: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar; 41° 39' 46'' N; 02° 54' 29'' E , Mar Catalana / Catalan Sea twitter oocs facebook oocs  
   
home buoy data 24 h dades historiques fisheye data on android devices buoy location  
                 

 

Atenció: Aquest servei s'ha suspès per pèrdua de la boia oceanogràfica. La pàgina web està sent redissenyat.

Attention: Service suspended due to the loss of the oceanographic buoy. The website is being redesigned.

 

Data i hora de l'última recepció de dades al Port de Blanes/ Date and time of last data transmission at the Blanes port
 Any Mes Dia   Hora

 

Temps Meteorològic - Meteorological Weather
Temperatura de l'aire / Air Temperature [°C ]
 
Humitat de l'aire / Air humidity [%]
air temperature   Relative humidity
-
Velocitat del vent / Wind velocity (nusos, knots)
 
Direcció de procedència del vent / Wind direction - source (°)
wind velocity   Wind direction
-
Pressió atmosfèrica / Atmospheric pressure (hPa)
 
Radiació / Radiation 400-700 nm (µE/m^2/sec)
atmospheric pressure   solar radiation PAR
-
Temps Marí - Marine Weather
-
Velocitat del corrent / Current velocity (nusos, knots)
 
Direcció de destí del corrent / Current direction - target (°)
curr_vel_5_26_46m   curr_dir_5_26_46m
Profundidad / Depth — 5 m=— 50 m
     
Temperatura de l'aigua / Water Temperature (°C)
 
Salinitat / Salinity
  waterSal_0_26_46m
Profundidad / Depth — 1 m 25 m =— 50 m
     
Clorofil.la / Chlorophyll fluorescence (µg/l)   Turbidesa / Turbidity (FTU)
water_temp_0_26_46m   waterSal_0_26_46m
Profunditat / Depth — 25 m =— 50 m
Radiació / Radiation 400-700 nm (µE/m^2/s).   Oxigen dissolt / Dissolved oxygen (ml/l)
water_temp_0_26_46m   waterSal_0_26_46m
Profunditat / Depth — 25 m =— 50 m
-
Informació Tècnica- Technical Info
-
Profunditat CTDs inductius / Depth of inductive CTDs (m)
 
Bateria / Battery Electric Potential (V)
pressure_CTDIM1_2   battery_volt
— 26 m (nominal)=— 47 m (nominal)
   
 
Nota: Dades no depurats - Data not post-processed
 
  buoy location station OOCS   Estació OOCS a Google  
-
Copyright CEAB - CSIC 2016