OAMMS

CEAB

SISTEMA D'OBSERVACIÓ SUBMARINA A LA BOIA // UNDERWATER OBSERVING SYSTEM IN THE BUOY
CSIC
  Consisteix en una càmara IP ull de peix fixada a la boia i enfocada cap al fons. Transmet imatges via 3G cada quatre horas // It's a face-down fisheye IP camera attached to the buoy transmitting images via 3G at a 4-hour basis twitter oocs facebook oocs
 
home buoy data 24 h buoy data 24 h dades historiques data on android devices buoy location

 

Atenció: Aquest servei s'ha suspès per pèrdua de la boia oceanogràfica. La pàgina web està sent redissenyat.

Attention: Service suspended due to the loss of the oceanographic buoy. The website is being redesigned.

 

Mostres de les últimes fotos // Samples of recent pictures
 

Estimat usuari: La transmissió d'imatges i vídeo no es realitza durant el període hivernal comprès entre novembre i febrer, a causa de limitació energètica (solar). Al març de 2017 es restablirà aquest servei. Gràcies per la seva comprensió.

Dear user: The transmission of images and video is not carried out during the winter period, from November to February, due to (solar) energy constraints. In March 2017 this service will be restored. Thanks for your understanding.

-
   
Copyright CEAB - CSIC 2016