OAMMS
CEAB

 

CSIC

HomeHome Descripció de la boia Dades de la boia Pronòstic

vinculosVincles d'interès Sobre nosaltres

   

 

 

 

vinculosIntroducció

vinculosAntecedents

vinculosComponents

vinculosAbast

L'Observatori difon resultats gràfics de dades atmosfèriques i marins recollits a l'estació d'observació (St. OOCS) en temps real a través d'aquesta pàgina web.

Les dades difoses, així com la publicació esdeveniments relacionats a través de les xarxes socials, van dirigits al públic en general. Les dades recollides s'utilitzen també per a fins acadèmics i científics.

El 2014 es va dur a terme la integració de les dades oceanogràfiques generades per l'Observatori als sistemes d'intercanvi de dades europees MyOcean, EMODnet i MONGOOS.

El futur de l'Observatori depèn de finançament a través de projectes del Pla Estatal, així com del suport que el CEAB-CSIC pugui proporcionar. Una sèrie de projectes s'han finançat parcialment les activitats de l'observatori: OAMMS (2009-2011; ADEPT (2012-2015) i CONECTA2 (2016-2018). Actualment es busquen altres vies de finançament nacionals i internacionals.

 

 

L'Observatori ofereix serveis a la comunitat científica i públic en general per a les projeccions locals, regionals i internacionals del canvi ambiental i climàtic.

Una tempesta típica de tardor va tenir lloc el 14 de desembre de 2009 (veure foto dalt). Per primera vegada una sèrie de condicions oceanogràfiques i meteorològiques adverses van ser registrades per l'observatori marí.

Des de llavors s'han registrat dades que han caracteritzat diverses tempestes atípiques de mar i vent, així com també s'han recollit dades d'estacions atípiques, a bord del vaixell d'investigació "Dolores" i també a partir dels instruments meteorològics i oceanogràfics de la boia .

La informació recopilada fins al moment ha permès generar sèries temporals de dades úniques en l'àrea i que mostren les tendències interanuals dels canvis ambientals.